"Słoneczna Osada" jako ośrodek artystyczny.

   W życiu każdego, niewyczerpalnym źródłem poczucia pełnej samorealizacji i harmonii z otaczającym światem, jest wszechobecny akt twórczy. Działalność artystyczna odgrywa w nim szczególną rolę.
Jednoznacznie ukazuje niepowtarzalność ludzkiego doświadczenia i odsłania cały wachlarz indywidualnych doznań związanych z myślową, uczuciową, czy fizyczną konfrontacja z tym nieustannie zmieniającym się procesem jakim jest życie.
   Jednym z głównych celów "Słonecznej Osady" jest promowanie postaw twórczych poprzez prezentacje, akcje i kursy. W oparciu o wieloletni staż w artystycznej obróbce kamienia, gospodarz przekazuje młodzieży wiedzę z zakresu podstaw kunsztu rzeźbiarskiego.
W bieżącym roku zostanie rozpoczęta akcja "Kucia wielkiej żaby", która oprócz swego artystycznego charakteru będzie miała także na celu zwrócenie uwagi na konieczność ochrony populacji żab i ich środowiska naturalnego.
   Następnym, planowanym przedsięwzięciem ośrodka jest utworzenie, na bazie już istniejącej, galerii kamiennej rzeźby ogrodowej i promowanie jej jako nowego, alternatywnego (np: do plastikowych krasnali), sposobu upiększania otaczającej nas przestrzeni życiowej.
   Oprócz rzeźby zajmujemy się również malarstwem, rysunkiem i grafiką. Jest to nasz sposób na aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu, który także proponujemy naszym gościom.


Powrót na stronę główną